Wednesday, 27/10/2021 - 20:26|
Trường Trung học cơ sở Đông Hồ - Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
39/KH-PGDĐT Kế hoạch 39/KH-PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về phát động thi đua năm học 2021-2021 24/09/2021
119/PGDĐT Công văn số 119/PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý thời gian học sinh trở lại trường và Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học 24/09/2021
38/KH-PGDĐT Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT ngày 22/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 22/09/2021
120/PGDĐT Công văn 120/PGDĐT ngày 27/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2021-2022 27/09/2021
113/PGDĐT-THCS Công văn 113/PGDĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp THCS 10/09/2021
35/KH-PGDĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên | Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT về việc tuyên truyền biển, đảo và phổ biến giáo pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Tiên giai đoạn 2021-2025 18/08/2021
90/PGDĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên | Công văn số 90/PGDĐT về việc chuẩn bị tựu trường năm học 2021-2022 18/08/2021
26/KH-PGDĐT Phòng GD&ĐT Hà Tiên | Kế hoạch 26 xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Tiên giai đoạn 2020-2025 11/06/2021
18/BC-PGDĐT Phòng GD&ĐT Hà Tiên | Báo cáo số 18 kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Tiên 11/06/2021
124/PGDĐT Công văn số 124/PGDĐT ngày 31/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về hướng dẫn các cuộc thi qua mạng Internet năm học 2020-2021 31/12/2020
79/QĐ-PGDĐT Quyết định 79/QĐ-PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về kiện toàn Ban chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố Hà Tiên 19/08/2020
27/KH-PGDĐT Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh trong các đơn vị trường học trực thuộc 19/08/2020
2606/QĐ-UBND Quyết định 2606/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 12/11/2020
2605/QĐ-UBND Quyết định 2605/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua khối năm học 2019-2020 12/11/2020
2607/QĐ-UBND Quyết định 2607/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về tặng danh hiệu Tập thể LĐXS và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020 12/11/2020
44/KH-PGDĐT Kế hoạch số 44/KH-PGDĐT về việc triển khai thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 28/10/2020
40/KH-PGDĐT Kế hoạch số 40/KH-PGDĐT về phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến năm học 2020-2021 20/10/2020
39/KH-PGDĐT Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT về thi đua chuyên đề Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực năm học 2020-2021 20/10/2020
109/PGDĐT Công văn số 109/PGDĐT về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 23/10/2020
41/KH-PGDĐT Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 20/10/2020 thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021 20/10/2020
2414/QĐ-BGDĐT Danh sách cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 24/08/2020
44/KH-PGDĐT Kế hoạch số 44 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về việc triển khai thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 06/11/2020
18/2020/QĐ-UBND Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 30/10/2020
105/BCĐ-PCGD Công văn số 105/BCĐ-PCGD ngày 16/10/2020 của Ban chỉ đạo PCGD-XMC thành phố Hà Tiên về việc hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC xã, phường năm 2020 16/10/2020