Wednesday, 27/10/2021 - 19:52|
Trường Trung học cơ sở Đông Hồ - Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
257/KH-THCSĐH Trường THCS Đông Hồ | Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2020-2025 22/10/2021
251/KH-THCSĐH Trường THCS Đông Hồ | Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 14/10/2021
244/KH-THCSĐH Trường THCS Đông Hồ | Kế hoạch số 244 về việc tổ chức tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra năm học 2021-2022 14/10/2021
230/KH-THCSĐH Trường THCS Đông Hồ | Kế hoạch số 230 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022 14/10/2021
227/KH-THCSĐH Trường THCS Đông Hồ | Kế hoạch số 227 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 14/10/2021
39/KH-THCSĐH Trường THCS Đông Hồ | Kế hoạch số 39 về việc tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy và phương án phòng cháy, chữa cháy tại trường năm 2021 11/06/2021
48/KH-THCSĐH Kế hoạch số 48/KH-THCSĐH ngày 25/3/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 06/04/2021
44/KH-THCSĐH Kế hoạch số 44/KH-THCSĐH ngày 19/3/2020 về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm năm học 2020-2021 06/04/2021
01a/KH-THCSĐH Kế hoạch số 01a/KH-THCSĐH ngày 02/01/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh trong Trường THCS Đông Hồ 02/01/2021
03-KH/LĐ Kế hoạch số 03 của Liên đội THCS Đông Hồ về việc tổ chức Hội thi cắm hoa và trang trí sách chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) 05/11/2020
03-KHPĐ/LĐ Kế hoạch số 03 của Liên đội THCS Đông Hồ về việc phát động tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) 05/11/2020
42/KH-THCSĐH Kế hoạch số 42 của Trường THCS Đông Hồ về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm học 2020-2021 22/10/2020
41/KH-THCSĐH Kế hoạch số 41 của trường THCS Đông Hồ về việc kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021 22/10/2020
39/KH-THCSĐH Kế hoạch số 39 của Trường THCS Đông Hồ về việc thực hiện cuộc vận động "Hai không" năm học 2020-2021 21/10/2020
38/KH-THCSĐH Kế hoạch số 38 của Trường THCS Đông Hồ về việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ I năm học 202-2021 21/10/2020
37/KH-THCSĐH Kế hoạch số 37 của Trường THCS Đông Hồ về việc thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2020-2021 21/10/2020
36/KH-THCSĐH Kế hoạch số 36 của Trường THCS Đông Hồ về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2020-2021 21/10/2020
33/KH-THCSĐH Kế hoạch số 33 của Trường THCS Đông Hồ về việc tổ chức đối thoại giữ nhà trường và học sinh năm học 2020-2021 13/10/2020
14/TC-THCSĐH Tiêu chuẩn xét học sinh xuất sắc tiêu biểu từ năm học 2020-2021 13/10/2020
13/TCTĐ-THCSĐH Tiêu chuẩn xét thi đua trường THCS Đông Hồ năm học 2020-2021 13/10/2020
30/KH-THCSĐH Kế hoạch số 30 của Trường THCS Đông Hồ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm năm học 2020-2021 12/10/2020
29/KH-THCSĐH Kế hoạch số 29 của Trường THCS Đông Hồ về việc Phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão, áp thấp nhiệt đới... gây ra tại trường THCS Đông Hồ năm học 2020-2021 12/10/2020
27/KH-THCSĐH Kế hoạch số 27 của trường THCS Đông Hồ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 12/10/2020
01-KH/LĐ Kế hoạch số 01 của Liên đội THCS Đông Hồ v/v tổ chức Hội diễn văn nghệ "Đêm hội trăng rằm" Trung thu năm 2020 23/09/2020