Wednesday, 27/10/2021 - 19:14|
Trường Trung học cơ sở Đông Hồ - Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2018/SGDĐT-VP Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang | Công văn số 2018/SGDĐT-VP về việc Khai giảng năm học 2021-2022 27/08/2021
35/KH-PGDĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên | Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT về việc tuyên truyền biển, đảo và phổ biến giáo pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Tiên giai đoạn 2021-2025 18/08/2021
90/PGDĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên | Công văn số 90/PGDĐT về việc chuẩn bị tựu trường năm học 2021-2022 18/08/2021
3330/QĐ-UBND UBND TP Hà Tiên | Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên 18/08/2021
1210/UBND-KGVX UBND tỉnh Kiên Giang | Công văn số 1210/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo công điện sô 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 11/08/2021
1595/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Sở Tư pháp Kiên Giang | Công văn số 1595/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc tuyên truyền phổ biến và thực hiện quy định của pháp luật về xử lý vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 04/08/2021
77/2021/NĐ-CP Chính phủ | Nghị định số 77/2021/NĐ-CP về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 03/08/2021
1777/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang | Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chị thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/07/2021
969/TTg-KGVX Thủ tướng chính phủ | Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương 17/07/2021
1729/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang | Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/07/2021
2193/BCĐ-SY BCĐ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang | Công văn số 2193/BCĐ-SYT về việc hướng dẫn cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng đến/trở về từ các khu vực có dịch, ổ dịch 13/07/2021
2190/SYT-NVYD Sở Y tế Kiên Giang | Công văn số 2190/SYT-NVYD về việc thực hiện Công điện số 937/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế 12/07/2021
1235/QĐ-UBND UBND thành phố Hà Tiên | Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1/2021 05/07/2021
126/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang | Kế hoạch 126/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2021
73/KH-UBMT-BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Tiên | Kế hoạch số 73/KH-UBMT-BTT tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 30/06/2021
290/UBND-VHXH UBND TP Hà Tiên | Công văn 290/UBND-VHXH ngày 25/6/2021 về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 28/06/2021
26/KH-PGDĐT Phòng GD&ĐT Hà Tiên | Kế hoạch 26 xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Tiên giai đoạn 2020-2025 11/06/2021
18/BC-PGDĐT Phòng GD&ĐT Hà Tiên | Báo cáo số 18 kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Tiên 11/06/2021
124/PGDĐT Công văn số 124/PGDĐT ngày 31/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về hướng dẫn các cuộc thi qua mạng Internet năm học 2020-2021 31/12/2020
79/QĐ-PGDĐT Quyết định 79/QĐ-PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về kiện toàn Ban chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố Hà Tiên 19/08/2020
27/KH-PGDĐT Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh trong các đơn vị trường học trực thuộc 19/08/2020
2606/QĐ-UBND Quyết định 2606/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 12/11/2020
2605/QĐ-UBND Quyết định 2605/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua khối năm học 2019-2020 12/11/2020
2607/QĐ-UBND Quyết định 2607/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về tặng danh hiệu Tập thể LĐXS và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020 12/11/2020