Tuesday, 07/12/2021 - 13:42|
Trường Trung học cơ sở Đông Hồ - Chúc mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)

Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2013