Thứ tư, 27/10/2021 - 19:59|
Trường Trung học cơ sở Đông Hồ - Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
 • LÊ THỊ THU HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ; Chủ tịch hội đồng trường; Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987078265
  • Email:
   thuhang.thcstc@gmail.com
 • LÂM THANH THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ; Phó chủ tịch Hội đồng trường; Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0907344664
  • Email:
   lamthanhthuydh1@gmail.com
 • TỪ THỊ HỒNG PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; Chủ tịch công đoàn; Phó chủ tịch hội đồng trường; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919285296
  • Email:
   hongphuongtu.13@gmail.com
 • VÕ THỊ LỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907089566
  • Email:
   vothiledongho1@gmail.com
 • HỒ THỊ XUÂN HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948337800
  • Email:
   xuanhanghothi@gmail.com
 • PHẠM THÚY ANH ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918311190
  • Email:
   phamthuyanhdaodh1@gmail.com
 • TỪ THỊ NHUẦN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918786746
  • Email:
   tuthinhuanht@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THÌN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0327446900
  • Email:
   nguyenthindh1@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0346390909
  • Email:
   nguyenthithuytien80dh1@gmail.com
 • HỨA MỸ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0794351591
  • Email:
   huamyhuong@gmail.com
 • BÙI THANH THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962054384
  • Email:
   buithanhthao1312@gmail.com
 • ĐỊNH THỊ TÚ ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941649466
  • Email:
   dinhdacan86@gmail.com
 • LƯU THỊ BÉ BA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909042295
  • Email:
   luuthibeba1970@gmail.com
 • HUỲNH VĂN BẢNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH - Chủ nhiệm UBKT; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984168799
  • Email:
   huynhvanbanhthcsdh1@gmail.com