TRƯỜNG THCS ĐÔNG HỒ

 

 

Trường Trung học cơ sở Đông Hồ được thành lập theo quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 04/12/2018 của UBND thành phố Hà Tiên, trên cơ sở sáp nhập trường Trung học cơ sở Đông Hồ 1 và trường Trung học cơ sở Đông Hồ 2.

Trường đóng trên địa bàn phường Đông Hồ thành phố Hà Tiên, diện tích toàn trường là 3.674m2; nhà trường có 23 lớp với 860 học sinh (trường có 2 điểm, cách nhau 300m). Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường rải đều theo độ tuổi nên có tính kế thừa. Toàn trường có 45/32 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó Ban giám hiệu 2/2 nữ; giáo viên  trực tiếp giảng dạy 40/29 nữ; nhân viên 3/2 nữ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% (45/45), trong đó trên chuẩn là 82,2% (37/45); số cán bộ- giáo viên- nhân viên có trình độ B Tin học trở lên là 40 đồng chí; B Anh văn là 32 đồng chí; B Pháp văn là 05 đồng chí. Số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp khá cao.

Nhà trường có chi bộ độc lập với 26 đảng viên; công đoàn cơ sở có 45 đoàn viên, chi đoàn giáo viên có 10 đoàn viên. Cán bộ - giáo viên - nhân viên trong trường chia làm 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.

Toàn trường có 27 phòng, trong đó 12 phòng học, 02 phòng tin học, 02 phòng thực hành thí nghiệm, 03 phòng học bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị, 01 phòng truyền thống, 02 phòng làm việc, 02 phòng giáo viên và y tế, 01 phòng kho.

Trong 5 năm gần đây, trường luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", các tổ chức đoàn thể đạt "Vững mạnh". Ngoài ra nhà trường còn đạt nhiều thành tích khác, đặc biệt là thành tích về bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Năm học 2018-2019 trường vinh dự được UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua.

Năm 2019, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng Quốc gia cấp độ 2 tại Quyết định số 1048/QĐ-SDGĐT ngày 10/9/2019 và được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 17/9/2019.

 

Ban giám hiệu Trường THCS Đông Hồ